Winkelmand

Volg ons op Social media

Gebruik van de AniWay website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als entertainment. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Stichting AniWay (hierna: ‘AniWay’) tijdens het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldigheid in acht neemt en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan AniWay niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. AniWay garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. AniWay wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Inhoud van website

Meningen en beweringen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van AniWay zelf. AniWay kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer AniWay links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen tenzij expliciet aangegeven in de tekst. AniWay aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Tevens is AniWay niet aansprakelijk voor de manier waarop deze websites omgaan met uw (persoons)gegevens. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door AniWay niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

AniWay behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, huisstijl en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AniWay of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen

AniWay behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

E-mail

Door ons, per e-mail, verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde, is niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails en/of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze enige rechten worden ontleend.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over de disclaimer, kunt u contact met ons opnemen:

 

Bedrijfsnaam:                Stichting AniWay

Adres:                            West Sidelinge 12A, 3043 SM, Rotterdam

Telefoonnummer:          +31 6 238 61 614 (bereikbaar op werkdagen na 18.00 uur)

E-mail:                           contact@aniway.nl

KvK-nummer:                17118373

BTW-nummer:               NL808495136B01